Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Lạng Sơn  -  Saturday, November 28, 2015

PC Lạng Sơn tổ chức ký cam kết trách nhiệm cá nhân trong công tác an toàn lao động
Triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty, Công ty Điện lực Lạng sơn đã soạn thảo nội dung cam kết với các quy định trong công tác An toàn vệ sinh lao động mà người đứng đầu tại mỗi đơn vị cơ sở cần chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và triển khai thực hiện.
Danh Mục

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : otohoangquoc
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 373

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 3
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 3

Online Now Online Now:
Lên trên  |   Trang Chủ  |  Giới Thiệu  |  ĐK Mua Điện  |  TT Tiền Điện  |  Lien He  |  So Do  |  Lịch Cắt Điện  |  LichTuan  |  GopY  |  zTHSX  |  Trang Chủ