Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Công ty Điện lực Lạng Sơn - EVNNPC Vì niềm tin của bạn 

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Tên đầy đủ: CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠNG SƠN       

Tên tiếng anh : Lang Son Power Company

Tên viết tắt : PCLangson

Ngày thành lập công ty : 03/12/1966

Địa chỉ : Số 109 Đường Trần Đăng Ninh – Phường Tam Thanh – TP. Lạng Sơn – Lạng Sơn

Điện thoại : 025.2210253; 025.2241099

Fax : 025.3872501; 025.3710995
 

Ngày thành lập:

     Công ty Điện Lực Lạng Sơn tiền thân là Nhà máy phát điện Lạng Sơn là đơn vị sản xuất kinh doanh điện năng, hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Điện Lực Miền Bắc trực thuộc Tập đoàn Điện Lực Việt Nam. Công ty được thành lập theo Quyết định số 1240/BCNN-KB2 ngày 03 tháng 12 năm 1966 của Bộ Công nghiệp nặng.

    Đến ngày 01 tháng 4 năm 2010 Điện lực Lạng Sơn được đổi tên thành Công ty Điện lực Lạng Sơn theo quyết định số 223/QĐ-EVN ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100417013 ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lạng Sơn.

     Quá trình sản xuất và kinh doanh của Công ty Điện lực Lạng Sơn là chủ yếu nhận điện từ Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao sau đó phân phối đến khách hàng sử dụng điện. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý SXKD của PCLangson có quan hệ chặt chẽ với nhau giữa các Điện lực Huyện, phân xưởng với các phòng ban.

 

 

Trụ sở Công ty Điện lực Lạng sơn

Trụ sở Công ty Điện lực Lạng Sơn-109 Trần Đăng Ninh-TP Lạng Sơn

Công ty Điện lực Lạng Sơn đang quản lý đường dây và trạm biến áp: 

- Điện lực nhận sản phẩm điện năng từ công tơ đầu nguồn đặt tại trạm 110kv Đồng Mỏ và trạm 110kv Thành Phố Lạng Sơn.

- 14 trạm 35/10/6 KV tổng công suất 35.600KVA, với tổng chiều dài đường dây 35 KV  là 1.122,413 km.

- Đường dây 10KV : 228,938 km

- Đường dây 6KV: 48,055km

- 409 trạm biến áp phân phối.

- 824.95 km đường dây 0.4 KV

- Khách hàng cơ quan: 4.649 khách hàng

- Khách hàng tư gia: 57.957 khách hàng 

Cơ cấu tổ chức:

     Công ty Điện lực Lạng sơn quản lý 12 phòng chức năng, 02 phân xưởng và 11 Điện lực ở tất cả các Huyện và Thành phố

     Trong đó:

         - Đại học:               163 người

          - Cao đẳng:             29 người

- Trung cấp:            133 người

- Công nhân:           339 người

Ban lãnh đạo của Công ty Điện lực Lạng Sơn gồm:

Giám đốc:                      KS.VI LÊ THÀNH

Phó giám đốc:                KS. PHẠM NGỌC MINH

                                      KS. VŨ KHÁNH TOÀN

                                      KS. PHẠM MINH TUẤN

                                      KS. NGUYỄN TUẤN ANH

Thành tựu đã đạt được  

     Trải qua 45 năm Công ty Điện lực Lạng Sơn đã đạt được những thành tích nhất định được Đảng và Nhà Nước trao tặng:

     Năm 1992 đón nhận Huân chương lao động Hạng ba.

     Năm 1994 đón nhận Huân chương lao động Hạng nhì.

     Năm 2000 đón nhận Huân chương lao động hạng nhất.

     Năm 2004 Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ.

   - Các năm nhận được 19 Bằng khen của: UBND Tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công nghiệp, Bộ Lao động và Thương binh xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Viêt Nam, Công ty Điện lực I, cờ thi đua của UBND Tỉnh và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

  -  Ngày 25-12-2008  đón nhận Huân chương Độc lập Hạng ba do Nhà nước trao tặng.

   Đến nay với sự cố gắng phấn đấu của CBCNV Công ty Điện lực Lạng Sơn toàn Tỉnh đã có 226/226 xã, phường có điện lưới quốc gia, đạt 100%. Trong đó tất cả các thôn bản ở trung tâm 21 xã biên giới, các đồn biên phòng, các cửa khẩu Quốc gia và Quốc tế trong toàn Tỉnh đã có điện góp phần nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ an ninh quốc phòng. Số hộ dân nông thôn có điện là 114.908/137.845 hộ chiếm 83,36%.

 

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Tên đầy đủ: CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠNG SƠN       

Tên tiếng anh : Lang Son Power Company

Tên viết tắt : PCLangson

Ngày thành lập công ty : 03/12/1966

Địa chỉ : Số 109 Đường Trần Đăng Ninh – Phường Tam Thanh – TP. Lạng Sơn – Lạng Sơn

Điện thoại : 025.2210253; 025.2241099

Fax : 025.3872501; 025.3710995
 

Ngày thành lập:

     Công ty Điện Lực Lạng Sơn tiền thân là Nhà máy phát điện Lạng Sơn là đơn vị sản xuất kinh doanh điện năng, hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Điện Lực Miền Bắc trực thuộc Tập đoàn Điện Lực Việt Nam. Công ty được thành lập theo Quyết định số 1240/BCNN-KB2 ngày 03 tháng 12 năm 1966 của Bộ Công nghiệp nặng.

    Đến ngày 01 tháng 4 năm 2010 Điện lực Lạng Sơn được đổi tên thành Công ty Điện lực Lạng Sơn theo quyết định số 223/QĐ-EVN ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100417013 ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lạng Sơn.

     Quá trình sản xuất và kinh doanh của Công ty Điện lực Lạng Sơn là chủ yếu nhận điện từ Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao sau đó phân phối đến khách hàng sử dụng điện. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý SXKD của PCLangson có quan hệ chặt chẽ với nhau giữa các Điện lực Huyện, phân xưởng với các phòng ban.

 

 

Trụ sở Công ty Điện lực Lạng sơn

Trụ sở Công ty Điện lực Lạng Sơn-109 Trần Đăng Ninh-TP Lạng Sơn

Công ty Điện lực Lạng Sơn đang quản lý đường dây và trạm biến áp: 

- Điện lực nhận sản phẩm điện năng từ công tơ đầu nguồn đặt tại trạm 110kv Đồng Mỏ và trạm 110kv Thành Phố Lạng Sơn.

- 14 trạm 35/10/6 KV tổng công suất 35.600KVA, với tổng chiều dài đường dây 35 KV  là 1.122,413 km.

- Đường dây 10KV : 228,938 km

- Đường dây 6KV: 48,055km

- 409 trạm biến áp phân phối.

- 824.95 km đường dây 0.4 KV

- Khách hàng cơ quan: 4.649 khách hàng

- Khách hàng tư gia: 57.957 khách hàng 

Cơ cấu tổ chức:

     Công ty Điện lực Lạng sơn quản lý 12 phòng chức năng, 02 phân xưởng và 11 Điện lực ở tất cả các Huyện và Thành phố

     Trong đó:

         - Đại học:               163 người

          - Cao đẳng:             29 người

- Trung cấp:            133 người

- Công nhân:           339 người

Ban lãnh đạo của Công ty Điện lực Lạng Sơn gồm:

Giám đốc:                      KS.VI LÊ THÀNH

Phó giám đốc:                KS. PHẠM NGỌC MINH

                                      KS. VŨ KHÁNH TOÀN

                                      KS. PHẠM MINH TUẤN

                                      KS. NGUYỄN TUẤN ANH

Thành tựu đã đạt được  

     Trải qua 45 năm Công ty Điện lực Lạng Sơn đã đạt được những thành tích nhất định được Đảng và Nhà Nước trao tặng:

     Năm 1992 đón nhận Huân chương lao động Hạng ba.

     Năm 1994 đón nhận Huân chương lao động Hạng nhì.

     Năm 2000 đón nhận Huân chương lao động hạng nhất.

     Năm 2004 Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ.

   - Các năm nhận được 19 Bằng khen của: UBND Tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công nghiệp, Bộ Lao động và Thương binh xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Viêt Nam, Công ty Điện lực I, cờ thi đua của UBND Tỉnh và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

  -  Ngày 25-12-2008  đón nhận Huân chương Độc lập Hạng ba do Nhà nước trao tặng.

   Đến nay với sự cố gắng phấn đấu của CBCNV Công ty Điện lực Lạng Sơn toàn Tỉnh đã có 226/226 xã, phường có điện lưới quốc gia, đạt 100%. Trong đó tất cả các thôn bản ở trung tâm 21 xã biên giới, các đồn biên phòng, các cửa khẩu Quốc gia và Quốc tế trong toàn Tỉnh đã có điện góp phần nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ an ninh quốc phòng. Số hộ dân nông thôn có điện là 114.908/137.845 hộ chiếm 83,36%.

 

Danh Mục
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : RamonitaGrun
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 1024

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 10
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 10

Online Now Online Now:
Lên trên  |   Trang Chủ  |  Giới Thiệu  |  ĐK Mua Điện  |  Lien He  |  So Do  |  Lịch Cắt Điện  |  LichTuan  |  GopY  |  zTHSX  |  Trang Chủ