Đăng ký  |  Đăng nhập
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc, lần thứ XII nhiệm kỳ 2017-2022 
Văn hóa Doanh nghiệp - Triển khai 5S PC Lạng Sơn
Sổ tay CSKH năm 2017
Sổ tay CSKH năm 2017
2018-01-08 17:06
-7
Văn hóa doanh nghiệp tại Điện lực Bắc Sơn với phương châm “ Trách nhiệm-gương mẫu-hiệu quả”
Văn hóa doanh nghiệp tại Điện lực Bắc Sơn với phương châm “ Trách nhiệm-gương mẫu-hiệu quả”
2017-10-12 09:54
-95
ẢNH DỰ THI NÉT ĐẸP VĂN HÓA EVN 2017
ẢNH DỰ THI NÉT ĐẸP VĂN HÓA EVN 2017
2017-10-06 15:36
-101
Quyết định về việc ban hành tài liệu văn hóa lãnh đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Quyết định về việc ban hành tài liệu văn hóa lãnh đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
2017-09-09 11:10
-128
Quyết định về việc Phê duyệt đề án chiến lược phát triển VHDN giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Quyết định về việc Phê duyệt đề án chiến lược phát triển VHDN giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
2017-09-09 11:06
-128
Phòng Giao dịch khách hàng - Bộ phận đi đầu trong công tác thực thi văn hóa doanh nghiệp
Văn hóa Doanh nghiệp là một hệ thống các giá trị truyền thống, tập quán, lối ứng xử, nghi lễ, biểu tượng theo chuẩn mực Chân - Thiện - Mỹ
2016-12-02 09:10
-409
Tổng kết cuộc thi tìm hiểu về Văn hóa doanh nghiệp của Công ty Điện lực Lạng Sơn
Thực hiện văn bản số 3193/EVNNPC-TC&NS ngày 08/8/2016 của Tổng Công ty điện lực miền Bắc về việc phát động và tổ chức thi tìm hiểu Văn hóa doanh nghiệp, gương người tốt việc tốt trong thực thi Văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty. Công ty Điện lực Lạng Sơn đã triển khai văn bản số 1828/PCLS-TC&NS ngày 15/8/2016 về việc “ Thi tìm hiểu Văn hóa doanh nghiệp, gương người tốt việc tốt trong thực thi Văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty” đến toàn thể Cán bộ công nhân viên trong Công ty.
2016-10-11 09:07
-461
Công ty Điện lực Lạng Sơn tổ chức lễ ký cam kết thực thi công tác Văn Hóa doanh nghiệp năm 2016
Công ty Điện lực Lạng Sơn tổ chức lễ ký cam kết thực thi công tác Văn Hóa doanh nghiệp năm 2016
2016-07-19 10:11
-545
Công ty Điện lực Lạng Sơn Tổ chức phát động và ký cam kết thực hiện chương trình 5S
Công ty Điện lực Lạng Sơn Tổ chức phát động và ký cam kết thực hiện chương trình 5S
2016-07-13 09:43
-551
Những tấm gương “Công nhân lao động giỏi” giai đoạn 2013 – 2015 cấp Tổng Công ty
Những tấm gương “Công nhân lao động giỏi” giai đoạn 2013 – 2015 cấp Tổng Công ty
2016-07-13 08:26
-551

Danh Mục
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Ashly44G5900
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 761

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 5
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 5

Online Now Online Now:
Lên trên  |   Trang Chủ  |  Giới Thiệu  |  ĐK Mua Điện  |  TT Tiền Điện  |  Lien He  |  So Do  |  Lịch Cắt Điện  |  LichTuan  |  GopY  |  zTHSX  |  Trang Chủ