Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Công ty Điện lực Lạng Sơn - EVNNPC Vì niềm tin của bạn 
 
Công ty Điện lực Lạng Sơn: Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch giao
 
2020-10-16 14:51:41

Ngày 14/10, Công ty Đin Lc Lng Sơn t chc Hi ngh sơ kết công tác sn xut kinh doanh 9 tháng đầu năm, trin khai công tác 3 tháng cui năm 2020. D và ch đạo hi ngh ông Phm Ngc Minh - Giám đốc Công ty; các ông trong Ban Giám đốc, Công đoàn Công ty; Trưởng, Phó phòng, Ban ca cơ quan Công ty; Giám đốc, Phó Giám đốc các Đin lc; Đội trưởng qun lý vn hành lưới đin cao thế; Trưởng phòng, Đội trưởng, t trưởng t sn xut các Đin lc; K thut viên an toàn chuyên trách và Ch tch công đoàn cơ s thành viên các đơn v.

 

Quang cnh Hi ngh 

Trong 9 tháng đầu năm, Công ty Đin lc Lng Sơn được Tng Công ty Đin lc min Bc đánh giá có chiu hướng phát trin tt, n định. Mc dù còn nhiu khó khăn như: nh hưởng ca thi tiết khc nghit, dch bnh Covid-19 tuy nhiên, Công ty Đin lc Lng Sơn đã thc hin tt vic qun lý, vn hành lưới đin an toàn, n định trên địa bàn, đặc bit đảm bo cp đin phc v Đại hi Đảng b tnh Lng Sơn. Nhiu ch tiêu đạt và vượt so vi kế hoch giao như: tng sn lượng đin thương phm toàn Công ty thc hin được trên 568,46 triu kWh, tăng so vi cùng k 0,06%, đạt 76,6% so với kế hoạch năm; t chc thay định k gn 48.000 công tơ, đạt trên 112% kế hoch năm; 14/14 ch tiêu dch v khách hàng đều đạt ch tiêu giao; t l khách hàng phát trin mi theo phương thc đin t đạt là gn 6.000 khách hàng, vượt gn 24% so với kế hoạch; tiếp nhn trên 2.100 yêu cu qua cng dch v công Quc gia, vượt trên 17% so vi kế hoch; công tác thu np tin đin lũy kế 9 tháng đạt 100,3%, đạt vượt kế hoch Tng Công ty giao; công tác kiểm tra giám sát mua bán điện thực hiện nghiêm túc; Đin năng truy thu được 1,7 triu kWh s tin truy thu, bi thường là trên 3,5 t đồng, bng trên 101% kế hoch năm; Công tác đầu tư xây dng được trin khai tích cc; tt c các ch tiêu, tiêu chí v công tác an toàn và phòng chng cháy n đều đạt và vượt kế hoch giao. Công tác v sinh cách đin đang mang đin cao áp tính đến tháng 9/2020 lũy kế thc hin được 365/315 phiên, đạt vượt 50 phiên so vi kế hoch giao ca Tng Công ty

đã đạt được nhiu kết qu tích cc, tuy nhiên, nhng tháng đầu năm, do nh hưởng ca dch bnh Covid - 19 đã làm tốc độ tăng trưởng của điện thương phẩm giảm, ước tính cả năm 2020 Công ty sẽ khó đạt chỉ tiêu giao. Bên cnh đó, mt s ch tiêu như t l tn tht đin năng trên địa bàn hin còn cao; vic trin khai các gii pháp nâng cao độ tin cy cung cp đin còn tn ti chưa kết hợp được nhiều số lượng các công việc trên lưới hạ áp khi ct đin công tác trên lưới trung áp. Thời gian trả lưới của các đơn vị thi công đôi khi còn sai khác thi gian so với đăng ký kế hoạch...

Vi mc tiêu phân tích, đánh giá nhng thun li, khó khăn và đưa ra gii pháp trong thc hin các nhim v, ch tiêu 3 tháng cui năm, ti hi ngh, các đại biu đã tham lun v mt s ni dung như: Các gii pháp để đảm bo vn hành, qun lý gim tn tht đin năng 3 tháng cui năm; các gii pháp thc hin để thc hin tt các ch tiêu kinh doanh, dch v khách hàng năm 2020; các gii pháp v qun lý ct đin có kế hoch, x lý nhanh s c, đảm bo hành lang an toàn lưới đin các tháng cui năm; các gii pháp để thc hin tt công tác đầu tư xây dng các tháng cui năm; công tác đền bù, gii phóng mt bng cho d án; các gii pháp thc hin gim tn tht đin năng trên địa bàn các tháng cui năm

Hi ngh cũng đã đưa ra 9 nhóm gii pháp để thc hin các nhim v, ch tiêu 3 tháng cui năm, trong đó có mt s mc tiêu ch yếu như: phn đấu đin thương phm đạt trên 196 triu kWh, t l tn tht đin năng 7,8%; doanh thu đạt gn 370 t đồng; công tác gii ngân vn đạt t l 100%;.

 

Ông Phạm Ngc Minh Giám đốc Công ty Đin lc Lng Sơn phát biểu ch đạo ti hi  nghị

Kết lun ti Hi ngh, ông Phm Ngc Minh - Giám đốc Công ty Đin lc Lng Sơn nhn mnh: Các kết qu đã đạt được trong 9 tháng đầu năm khá kh quan, song vn cn n lc để duy trì. Bên cnh đó, t nay đến cui năm 2020 còn nhiu ch tiêu cn phi hoàn thin, cn ch động sp xếp, điu chnh, đảm bo thc hin nhim v kép trong hot động sn xut kinh doanh. Ông đề ngh: các Phòng, Ban, Đơn v trc thuc rà soát li tng v trí công vic để có cách làm mi, đặc bit trong vic thc hin các ch tiêu tn tht đin năng, phát trin khách hàng s dng dch v qua zalo, thanh toán tin đin không dùng tin mt… Trong thc hin nhim v kép, liên quan đến các vn đề như thay công tơ đin t, lp đặt nhng b thu thp d liu, thay các b thu thp d liu ca công tơ đầu trm biến áp, sau khi Công ty có phân b s lượng, đề ngh các Đin lc đăng ký kế hoch và trin khai thc hin, có kế hoch tiếp nhn công tơ và quyết tâm hoàn thành trước 31/12. Đối vi công tác đầu tư xây dng hin còn 08 danh mc cn phi thc hin xong vào 31/10, 07 danh mc phi thc hin xong vào 31/12, đây là nhim v tương đối nng n, cn gn trách nhim và n lc thc hin. Trong cách làm vic, đề ngh các Phòng, Ban, Đin lc cn trin khai công vic trong tháng tiếp theo trên cơ s d liu thng kê đã thng nht. Khi Công ty đã có ch đạo, các Đin lc cn xây dng kế hoch để trin khai thc hin, đảm bo thng nht trong đơn v. Qua đó, mong mun toàn th CBCNV trong Công ty phn đấu, n lc hoàn thành toàn din nhim v, ch tiêu kế hoch Tng Công ty giao năm 2020.

Phan Hòa

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tin cùng thư mục :
Phòng tài chính kế toán thực hiện kiểm tra nghiệp vụ thường xuyên
Công ty Điện Lực Lạng Sơn - Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Thi tuyển lao động năm 2020
Thông báo kết quả thi tuyển lao động năm 2020
TỪ NGÀY 30/10/2020 CHI PHÍ NGỪNG, CẤP ĐIỆN TRỞ LẠI TỐI THIỂU LÀ 98.000 ĐỒNG
Công ty Điện lực Lạng Sơn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng
Công ty Điện lực Lạng Sơn hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020
Video: Đảm bảo lưới điện phục vụ Đại hội Đảng bộ Tỉnh
Video: Công ty Điện lực Lạng Sơn tấp huấn công tác truyền thông
Thông cáo báo chí :Tình hình công tác sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020

Danh Mục
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : SylviaNeusta
Past 24 Hours Hôm qua : 3
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 1544

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 20
Members Thành viên : 2
Total Tổng cộng : 22

Online Now Online Now:
01: admin
02: huonght
Lên trên  |   Trang Chủ  |  Giới Thiệu  |  ĐK Mua Điện  |  Lien He  |  So Do  |  Lịch Cắt Điện  |  LichTuan  |  GopY  |  zTHSX  |  Trang Chủ