Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Công ty Điện lực Lạng Sơn - EVNNPC Vì niềm tin của bạn 
 
Người bí thư chi bộ tiêu biểu trong học và làm theo gương Bác
 
2021-03-18 09:47:34

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, đồng chí Hoàng Minh Hùng, Bí thư chi bộ, Giám đốc Điện lực Văn Quan đã luôn phát huy vài trò của người đứng đầu, lãnh đạo chỉ đạo chi bộ, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và được ngành chức năng cấp trên ghi nhận!

Đồng chí  Phạm Ngọc Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn trao tặng với thành tích xuất sắc đạt được trong phong trào thi đua “Thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch Công ty giao năm 2020”. (đ/c Hoàng Minh Hùng đứng thứ 2 từ trái sang)

Nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ và Giám đốc Điện lực Văn Quan từ năm 2017, đồng chí  Hoàng Minh Hùng xác định, việc thực hiện Chỉ thị 05 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, thời gian qua, ông đã chỉ đạo chi bộ, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Chỉ thị đến toàn thể cán bộ đảng viên trong chi bộ, trong đó chú trọng tập trung tuyên truyền theo chuyên đề của từng năm. Đồng thời, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định về nêu gương của Đảng. Bên cạnh đó, đồng chí  Hùng cũng luôn quan tâm, tìm hiểu, nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên để giải quyết kịp thời, thỏa đáng những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động. Không để xảy ra tình trạng kéo bè, kéo cánh gây mất đoàn kết nội bộ, không có khiếu nại, khiếu kiện trong cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên và quần chúng, tích cực lựa chọn và phát triển đảng viên mới và chú trọng làm tốt công tác cán bộ, lựa chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhiều cán bộ, đảng viên ưu tú tạo nguồn cán bộ lâu dài…

Những năm gần đây, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực. Liên tục từ năm 2017 đến nay, trong đơn vị không có cán bộ, đảng viên, công nhân viên làm trái chủ trương, đường lối của Đảng, vi phạm các chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo của đồng chí   Hoàng Minh Hùng, chi bộ Điện lực Văn Quan đã thực hiện tốt công tác tổ chức, củng cố xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên. Đã xây dựng được nội quy, quy chế làm việc của Chi bộ và cơ quan. Duy trì và thực thực nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng định kỳ 01 lần/tháng với 100% số đảng viên tham gia… Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ đã giới thiệu được 05 quần chúng ưu tú để đảng bộ bồi dưỡng và kết nạp được 03 đảng viên mới đạt 100% so với nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra. 3 năm gần đây, Chi bộ cũng luôn được đánh giá đạt chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trên cương vị người đứng đầu đơn vị, đồng chí   Hoàng Minh Hùng luôn phát huy vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty giao hàng năm; điều hành chỉ đạo thông qua các nghị quyết của chi bộ, phù hợp với các nhiệm vụ của Điện lực. Theo đó, những năm qua, Điện lực Văn Quan đã luôn thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật được cấp trên giao như: chỉ tiêu về kinh doanh bán điện, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật điện năng thương phẩm, tổn thất điện năng, thu nộp tiền điện, luôn đạt kết quả năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể: từ năm 2017 đến năm 2020, sản lượng điện thương phẩm hàng năm điện lực thực hiện đều tăng từ 0,9% đến 3,15% so với kế hoạch Công ty giao; doanh thu và thuế giá trị gia tăng hàng năm tăng từ 1,28% đến 12,4% so với kế hoạch; tỷ lệ thu tiền điện tăng từ 0,15% đến 3,87% so với kế hoạch …

Trong công tác quản lý vận hành lưới điện, đồng chí   Hùng đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn trong đơn vị làm tốt hơn, công tác chống quá tải và sửa chữa lớn lưới điện góp phần giảm tổn thất, ổn định cung cấp điện, bảo đảm lưới điện vận hành an toàn liên tục phục vụ đắc lực cho các nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng trong huyện.

Đồng chí Hoàng Minh Hùng - Bí thư chi bộ, Giám đốc Điện lực Văn Quan cho biết: Những năm qua, bản thân đã chủ động, tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương trong công tác cải tạo lưới điện trên địa bàn, đã tạo được sự đồng thuận cao của chính quyền địa phương. Theo đó, Điện lực đã phối hợp với Phòng kinh tế- hạ tầng huyện khảo sát và lập Đề án Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn huyện Văn Quan giai đoạn 2019 - 2021 theo hình thức “Nhà nước hỗ trợ vật liệu, kỹ thuật, nhân dân thực hiện”. Đề án đã được UBND huyện Văn Quan phê duyệt, hiện đang được triển khai thực hiện trên địa bàn xã Tú Xuyên, Hữu Lễ, Yên Phúc, Tân Đoàn…


 
Trực tiếp hiện trường chỉ đạo công nhân viên thực hiện Đề án Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn huyện Văn Quan giai đoạn 2019 - 2021 theo hình thức “Nhà nước hỗ trợ vật liệu, kỹ thuật, nhân dân thực hiện”

Trên cương vị được giao, đồng chí  Hoàng Minh Hùng cũng tích cực cùng Ban chấp hành Công đoàn bộ phận, Chi đoàn, Ban Giám đốc phối hợp tốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ, chi bộ, Chi đoàn thực hiện tốt các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao do Công ty tổ chức; thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ quỹ vì người nghèo; quỹ khuyến học,.. do các cấp các ngành phát động.

Từ nỗ lực của bản thân và những kết quả tích cực đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, những năm qua, đồng chí  Hoàng Minh Hùng, Bí thư chi bộ, Giám đốc Điện lực Văn Quan đã được liên tục được đánh giá là lao động tiên tiến, là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được ngành chức năng cấp trên ghi nhận và khen thưởng. Trong đó năm 2019 ông đã được Tập đoàn điện lực Việt Nam tặng Bằng Khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019 và được Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích trong “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020. Dưới sự chỉ lãnh đạo, chỉ đạo của ông Hoàng Minh Hùng, năm 2020 vừa qua, Điện lực Văn Quan cũng đã được Công ty Điện lực Lạng Sơn trao giải nhất trong thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch công ty giao năm 2020.

                                                                      Thu Hường – PC Lạng Sơn

 
Tin cùng thư mục :
CHI BỘ TÀI CHÍNH – Tổ chức chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Chi bộ Điện lực Tràng Định tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2020
Chi bộ Tài chính – Tổ chức thực hiện kiểm điểm, tự đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2020
Công ty Điện lực Lạng Sơn tham gia giải Quần vợt các câu lạc bộ tỉnh Lạng Sơn năm 2020
Gần 120 cán bộ công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Lạng Sơn được tập huấn nâng cao nghiệp vụ
Chi bộ Điện lực Hữu Lũng kết nạp đảng viên mới
Công ty Điện lực Lạng Sơn tham gia giải Quần vợt mở rộng huyện Bắc Sơn năm 2020
Chi đoàn thanh niên Điện lực Hữu Lũng “Đồng hành với sĩ tử - Tiếp sức mùa thi năm 2020”
ĐOÀN THANH NIÊN ĐIỆN LỰC CHI LĂNG TIẾP SỨC MÙA THI NĂM 2020
Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Lạng Sơn đồng hành cùng chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2020”

Danh Mục
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : MelodeeX239
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 1666

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 17
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 17

Online Now Online Now:
Lên trên  |   Trang Chủ  |  Giới Thiệu  |  ĐK Mua Điện  |  Lien He  |  So Do  |  Lịch Cắt Điện  |  LichTuan  |  GopY  |  zTHSX  |  Trang Chủ