Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Công ty Điện lực Lạng Sơn - EVNNPC Vì niềm tin của bạn 
 
Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022
 
2017-08-14 08:31:11

 Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 vừa được bầu tại Đại hội ra mắt.

Trong hai ngày 10-11/8/2017, tại Ninh Bình, Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 đã được tổ chức thành công rực rỡ. 

Như thông tin đã đưa, trong 1,5 ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 đã cùng nghe báo cáo về tình hình hoạt động của đoàn viên, người lao động, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn EVNNPC lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012-2017; báo cáo Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2011-2017; Kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ XI nhiệm kỳ 2012 – 2017, đồng thời xác định mục tiêu và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn Tổng công ty trong 5 năm tới, nhằm xây dựng đội ngũ người lao động và tổ chức Công đoàn Tổng công ty không ngừng lớn mạnh, với mục tiêu “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, trách nhiệm, đồng hành cùng Chuyên môn đảm bảo việc làm, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động”.

Đại hội đã thông qua Đề án nhân sự bầu Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty lần thứ XI nhiệm kỳ 2012 – 2017, theo đó, các đại biểu sẽ bầu 27/30 thành viên đề cử vào Ban chấp hành. Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, các đại biểu đã tin tưởng, sáng suốt bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty lần thứ XII nhiệm kỳ 2017 – 2022 với kết quả như sau:
 
1. Đồng chí Vũ Văn Minh – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc
2. Đồng chí Lê Quang Thái – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty
3. Đồng chí Nguyễn Duy Mạnh Hùng – Phó Ban Tổ chức & Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng công ty
4. Đồng chí Nguyễn Văn Tiệp – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty khóa XI
5. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Thái Bình
6. Đồng chí Trần Nguyên Thắng – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty khóa XI
7. Đồng chí Nguyễn Tiến Long – Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh
8. Đồng chí Nguyễn Sỹ Nhạc – Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Nghệ An
9. Đồng chí Trần Duy Chinh – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La
10. Đồng chí Phan Thanh An- Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Vĩnh Phúc
11. Đồng chí Hoàng Thị Kim Lan – Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Thái Nguyên
12. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn
13. Đồng chí Bùi Thanh Thủy - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
14. Đồng chí Lương Văn Phương – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hòa Bình
15. Đồng chí Tường Thế Huy – Chuyên viên Công đoàn Tổng công ty
16. Đồng chí Trần Tuấn Khanh -  Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Lạng Sơn
17. Đồng chí Trần Viết Trường – Trưởng Phòng Tổ chức nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa
18. Đồng chí Phạm Tuấn Ngọc – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương
19. Đồng chí Đinh Viết Phương – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Bắc
20. Đồng chí Trần Ngọc Phượng – Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Ninh
21. Đồng chí Lê Văn Trang – Trưởng Ban Kế hoạch Tổng công ty
22. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc - Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Tổng công khóa XI
23. Đồng chí Đỗ Văn Năm – Phó Trưởng Ban Kinh doanh điện năng Tổng công ty
24. Đồng chí Nguyễn Việt Phương – Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hưng Yên
25. Đồng chí Phùng Thế Phiến – Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Phú Thọ
26. Đồng chí Nghiêm Xuân Ngọc – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Ninh
27. Đồng chí Nguyễn Thu Thủy – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng

Đại biểu đã bầu ra 37 đồng chí đi dự Đại hội CĐ Điện lực VN khóa V.
 
Sau cuộc họp Ban chấp hành khóa XII phiên thứ nhất diễn ra trong sáng ngày 11/8/2017, Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty khóa XII đã được Ban chấp hành bầu ra gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Tiệp tái đắc cử, tiếp tục được tin tưởng bầu làm Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022
 
Danh sách Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty khóa XII nhiệm kỳ 2017-2022 như sau: 
 
1. Đồng chí Nguyễn Văn Tiệp - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty
2. Đồng chí Vũ Văn Minh – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty
2. Đồng chí Trần Nguyên Thắng – tái đắc cử Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty 
3.  Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc - tái đắc cử Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Tổng công khóa XII. 
4.  Đồng chí Lê Quang Thái – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Tổng công khóa XII
5. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn, Trưởng Ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty khóa XII
6. Đồng chí Trần Viết Trường – Trưởng Phòng Tổ chức nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa, Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Tổng công khóa XII
7. Đồng chí Trần Duy Chinh – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La, Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Tổng công khóa XII
 
Đại hội thành công tốt đẹp và đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn EVNNPC khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022 với quyết tâm phấn đấu cùng chuyên môn Tổng công ty hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được  giao, là tổ chức chính trị xã hội bảo vệ  đoàn viên công đoàn và vì quyền lợi người lao động./.

Mai Phương, Kim Ngân . EVNNPC

 

 
Tin cùng thư mục :
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
Đảng ủy EVNNPC tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII
Công ty Điện lực Lạng Sơn: Biểu dương khen thưởng con công nhân viên – lao động công ty năm học 2017 – 2018
Công đoàn PCLS:Tặng 32 suất quà nhân tháng công nhân năm 2018
Điện khí hóa nông thôn sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X
Nét đẹp trong công tác quản lý vận hành và kinh doanh điện năng tạo niềm tin cho khách hàng
Khi “nhà đèn” coi niềm tin là chiến lược
Tuyên dương những tấm gương “ Công nhân lao động giỏi” cấp Tổng Công ty giai đoạn 2014-2016 của Công ty Điện lực Lạng Sơn
EVNNPC: Vinh danh 239 Công nhân lao động giỏi năm 2017
Công ty Điện lực Lạng Sơn Tri ân các gia đình thương binh liệt sỹ nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ

Danh Mục
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : MaricelaSqui
Past 24 Hours Hôm qua : 3
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 1008

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 61
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 61

Online Now Online Now:
Lên trên  |   Trang Chủ  |  Giới Thiệu  |  ĐK Mua Điện  |  Lien He  |  So Do  |  Lịch Cắt Điện  |  LichTuan  |  GopY  |  zTHSX  |  Trang Chủ