Đăng ký  |  Đăng nhập
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc, lần thứ XII nhiệm kỳ 2017-2022 
VBPQ Kinh doanh điện năng
Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt nam (QD505)
Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt nam (QD505)
2017-09-12 23:45
-39
Quy định thể thức trình bày văn bản trong cơ quan Công ty Điện lực Lạng Sơn
Quy định thể thức trình bày văn bản trong cơ quan Công ty Điện lực Lạng Sơn
2014-11-25 16:17
-1061
Bảng giá bán điện tháng 8 năm 2013
Bảng giá bán điện tháng 8 năm 2013
2013-12-17 08:54
-1404
Bảng giá bán điện mới từ ngày 20/12/2011
Kể từ ngày 20/12/2011 giá bán điện sẽ tăng 5% theo quyết định của Chính phủ.
2013-05-15 08:31
-1620
Thông tư số 05/2011/TT-BCT
Quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện
2012-05-25 16:01
-1975
Quyết định số 268 của thủ tướng chính phủ về biểu giá bán lẻ điện năm 2011
Ngày 23/2/2011, Thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số 268/QĐ-TTg về biểu giá bán lẻ điện năm 2011.
2012-05-25 15:59
-1975
Chỉ thị 171/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện
Ngày 26 tháng 01 năm 2011 Thủ tướng chính phủ đã ra chỉ thị 171 về việc tăng cường tiết kiệm điện
2012-05-25 15:50
-1975
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Thông tư liên bộ số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của liên bộ Bộ Tài chinh - Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
2012-05-25 15:35
-1975
Thủ tục cấp điện
Để tăng cường công tác chăm sóc và dịch vụ khách hàng sử dụng điện, nhằm tạo điều kiện để khách hàng biết các quy định trong công tác kinh doanh điện năng, Tập đoàn đã biên tập lại và trích dẫn một số nội dung quy định về công tác Kinh doanh điện năng có liên quan đến khách hàng dùng điện
2012-05-25 15:29
-1975
Quyết định 24/2011 về điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường
Ngày 15 tháng 04 năm 2011 Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường
2012-05-25 15:27
-1975
12

Danh Mục
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : LornaChriste
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 713

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 60
Members Thành viên : 6
Total Tổng cộng : 66

Online Now Online Now:
01: hienlt
02: gamht
03: hant
04: mytt
05: binhtv
06: thuynb
Lên trên  |   Trang Chủ  |  Giới Thiệu  |  ĐK Mua Điện  |  TT Tiền Điện  |  Lien He  |  So Do  |  Lịch Cắt Điện  |  LichTuan  |  GopY  |  zTHSX  |  Trang Chủ