Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Công ty Điện lực Lạng Sơn - EVNNPC Vì niềm tin của bạn 
VBPQ Kinh doanh điện năng
Quy trình kinh doanh năm 2017 EVN NPC
Quy trình kinh doanh năm 2017 EVN NPC
2018-01-08 17:07
-285
Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt nam (QD505)
Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt nam (QD505)
2017-09-12 23:45
-403
Quy định thể thức trình bày văn bản trong cơ quan Công ty Điện lực Lạng Sơn
Quy định thể thức trình bày văn bản trong cơ quan Công ty Điện lực Lạng Sơn
2014-11-25 16:17
-1425
Bảng giá bán điện tháng 8 năm 2013
Bảng giá bán điện tháng 8 năm 2013
2013-12-17 08:54
-1768
Bảng giá bán điện mới từ ngày 20/12/2011
Kể từ ngày 20/12/2011 giá bán điện sẽ tăng 5% theo quyết định của Chính phủ.
2013-05-15 08:31
-1984
Thông tư số 05/2011/TT-BCT
Quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện
2012-05-25 16:01
-2339
Quyết định số 268 của thủ tướng chính phủ về biểu giá bán lẻ điện năm 2011
Ngày 23/2/2011, Thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số 268/QĐ-TTg về biểu giá bán lẻ điện năm 2011.
2012-05-25 15:59
-2339
Chỉ thị 171/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện
Ngày 26 tháng 01 năm 2011 Thủ tướng chính phủ đã ra chỉ thị 171 về việc tăng cường tiết kiệm điện
2012-05-25 15:50
-2339
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Thông tư liên bộ số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của liên bộ Bộ Tài chinh - Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
2012-05-25 15:35
-2339
Thủ tục cấp điện
Để tăng cường công tác chăm sóc và dịch vụ khách hàng sử dụng điện, nhằm tạo điều kiện để khách hàng biết các quy định trong công tác kinh doanh điện năng, Tập đoàn đã biên tập lại và trích dẫn một số nội dung quy định về công tác Kinh doanh điện năng có liên quan đến khách hàng dùng điện
2012-05-25 15:29
-2339
12

Danh Mục
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : MaricelaSqui
Past 24 Hours Hôm qua : 3
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 1008

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 19
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 19

Online Now Online Now:
Lên trên  |   Trang Chủ  |  Giới Thiệu  |  ĐK Mua Điện  |  Lien He  |  So Do  |  Lịch Cắt Điện  |  LichTuan  |  GopY  |  zTHSX  |  Trang Chủ