Đăng ký  |  Đăng nhập
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc, lần thứ XII nhiệm kỳ 2017-2022 
Văn Bản Nhà Nước
Đơn giá lắp đặt xà, sứ và dây sau công tơ
Đơn giá lắp đặt xà, sứ và dây sau công tơ
2017-09-13 09:13
-126
Các văn bản pháp quy mới về các thủ tục cung cấp điện của ngành điện 2017
Các văn bản pháp quy mới về các thủ tục cung cấp điện của ngành điện 2017
2017-09-13 08:09
-126
Thông tư của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
Thông tư của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
2015-08-12 07:35
-889
Quyết định Về việc bổ sung Quy chế về công tác đấu thầu trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (07/07/2015)
Quyết định Về việc bổ sung Quy chế về công tác đấu thầu trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (07/07/2015)
2015-08-11 16:38
-890
THÔNG TƯ Quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưở ng Cơ quan Điều tiết điện lực
THÔNG TƯ Quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan Điều tiết điện lực
2014-07-01 15:36
-1296
Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
Quyết định 28/2014/QĐ-TTg
2014-04-23 21:10
-1365
Nhiều điểm mới trong Nghị định số 137/2013/NĐ-CP
Ngày 21/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Nghị định này chính thức được áp dụng từ ngày 10/12/2013. Như vậy, Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực sẽ hết hiệu lực từ ngày Nghị định 137/2013/NĐ-CP được áp dụng.
2014-01-17 15:00
-1461
Thông tư liên tịch hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn
Ngày 4/12/2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư Liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTC gồm 5 Chương và 13 Điều, hướng dẫn việc giao nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn.
2014-01-07 14:48
-1471
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC
2013-12-17 09:58
-1492
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
2013-12-17 09:13
-1492
12

Danh Mục
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Ashly44G5900
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 761

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 43
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 43

Online Now Online Now:
Lên trên  |   Trang Chủ  |  Giới Thiệu  |  ĐK Mua Điện  |  TT Tiền Điện  |  Lien He  |  So Do  |  Lịch Cắt Điện  |  LichTuan  |  GopY  |  zTHSX  |  Trang Chủ