Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Công ty Điện lực Lạng Sơn - EVNNPC Vì niềm tin của bạn 
Danh Bạ Điện Thoại
STTTên Phòng BanĐiện ThoạiĐiện Thoại Khác
1 Giám Đốc Công ty- Vi Lê Thành 025.2210.288 0962012838
2 Phó Giám Đốc XDCB - Phạm Ngọc Minh 025.2210.299 0963112226
3 Phó Giám Đốc KD&CNTT - Vũ Khánh Toàn 0252.240.358 0962012789
13 Phó Giám Đốc Kỹ thuật - Phạm Minh Tuấn 0252.210.286 0962011456
14 Phó Giám đốc SX Khác - Nguyễn Tuấn Anh 0252.210.296 0962015516
15 TP KHĐT - Trần Văn Hưng 0913.899.459 0252.210.296
16 P.TP KHĐT-Nguyễn Mai Hương 0962.012.788
17 Nguyễn Thanh Liêm - phòng KHVT 0962.011.748
18 Võ Văn Hội - TP Tài vụ 0962.011.478 0252.210.287
19 Phạm Hồng hà - phòng Tài vụ 0962.011.505
20 Nguyễn Mạnh Hùng - phòng Tài vụ 0963.888.188
21 Nguyễn Tá Dân - TP Tổ chức 0962.011.469 0252.210.272
22 Trương Thị Thúy - P.TP Tổ chức 0252.210.555
23 Phạm Ngọc Việt - P.TP Kỹ thuật 0963.063.888 0252.210.266
24 Vũ Hải Phong - TP XDCB 0963.962.888
25 Nguyễn Thanh Hải - TP Điều độ 0962.012.829 0252.210.278
26 Phùng Văn Tới - P.TP Điều độ 0963.568.919
27 Trần Xuân Dũng - P.TP Kỹ thuật 0963.288.799
28 Đỗ Như Tùng - TP CNTT&VT 0963.877.398 0252.210.293
29 Trần Xuân Quảng - TP Kinh doanh 0963.696.846 0252.210.234
30 Đinh Ngọc Điển - TP KTGS MBĐ 0913.199.862
31 Đinh Mạnh Trường - PCT Công đoàn 0962.015.478
33 Trần Kiến Thiết - TP Vật Tư 0963.990.909 0252.210.260
34 Phạm Văn Lợi - P.TP XDCB 0962.012.799 0252.210.223
35 Chu Công Điện - PP XDCB 0962.011.459
36 Trần Xuân Quảng - TP An Toàn 0963.696.846
37 Hoàng Văn Công - P.TP An Toàn 0963.333.818
38 Hoàng Văn Tôn - TP Thanh Tra 0962.011.460 0252.210.256
39 Mai Văn Toàn - Tổ xe 0969.267.688
40 Đỗ Ngọc Sơn - QĐ PXTN 0963.080.823 0252.210.233
41 Vũ Đình Toản - Giám đốc ĐL Văn Lãng 0963.636.685
42 Nguyễn Văn Bang - QĐ PXĐT 0962.011.484 0252.210.250
48 Hoàng Bình Dương - P.TP Thanh Tra 0962.012.747
49 Nguyễn Hồng Minh - P.GĐ Điện lực Văn Lãng 0968.592.888
50 Nguyễn Đăng Dũng - GĐ Điện lực Chi Lăng 0962.012.800
51 Hoàng Minh Hùng - P.GĐ Điện lực Cao Lộc 0962.012.803
52 Nguyễn Văn Viễn - P.GĐ Điện lực Văn Lãng 0962.612.888
53 Dương Văn Tuấn - GĐ Điện lực Hữu Lũng 0963.929.586 0252.215.106
54 Trần Văn Ninh - P.GĐ Điện lực Hữu Lũng 0963.117.141 0252.215.105
55 Đào Xuân Thanh - GĐ Điện Lực Tràng ĐỊnh 0963.080.480
56 Nguyễn Đức Huân - P.GĐ Điện lực Tràng Định 0963.255.989
57 Nông Văn Hiến - P.GĐ Điện lực Lộc Bình 01256.383.688 0252.216.299
58 Nguyễn Văn Quyết - P.GĐ Điện lực Lộc Bình 0963.022.456 0252.216.288
59 Phùng Minh Hiếu - GĐ Điện lực Lộc Bình 0963.261.262 0252.214.555
60 Đàm Văn Phủ - GĐ Điện lực Bắc Sơn 0963.696.800
61 Hoàng Thị Tâm - P.GĐ Điện lực Bắc Sơn 0963.207.110
62 Lăng Văn Trung - Phó QĐPX 0963.741.655
63 Hoàng Văn Thìn - GĐ Điện lực Bình Gia 0968.118.555
64 Hoàng Văn Hồng - GĐ Điện lực Văn Quan 0963.063.568
66 Phan Văn Hoà - GĐ ĐL Thành Phố 0963.879.357
67 Trần Tuấn Khanh-Chánh Văn Phòng 0962012818 025.2210253
68 Triệu Văn Nằng-P.TP Kỹ thuật 0963203499
69 Dương Mạnh Thành-P.TP XDCB 0963116567
70 Lê Minh Ngọc-T.P An Toàn 0966828999
71 Hoàng Văn Công-P.TP AN Toàn 0963333818
72 Hoàng Anh Đức-P.TP Kinh doanh 0963168899
73 Nguyễn Anh Tâm-P.TP Kinh doanh 0963789996
74 Lô Văn Hơn- Giám đốc ĐL Thành Phố 0963246676 025.2210267
75 Ngô Đức Tuấn-PGĐ ĐL Thành Phố 0918330668 025.3898928
76 Nguyễn Văn Chương-PGĐ ĐL Thành Phố 0963668558
77 Nguyễn Vân Anh-T.P KD ĐL TP 0963996881
78 Lê Trần Tuấn-T.P KT-AT ĐL TP 0963816618
79 Vũ Thị Hồng Vĩ-T.P Tổng hợp ĐL TP 0966818828
80 Nguyễn Ngọc Dũng-Đội phó ĐQL 471 ĐL TP 0962011479
81 Đặng Đình Hợp -Đội phó DDQL473 ĐL TP 0912410465
82 Nông Thành Vinh- Đội phó ĐQL474 ĐL TP 0962015485
83 Trần Văn Nam -Tổ Trưởng TCSC ĐL TP 0912813522
84 Hoàng Mạnh Lâm-GĐ ĐL Cao Lộc 0949066977
85 Hoàng Bình Dương-PGĐ ĐL Cao Lộc 0962012747
86 Nguyễn Hồng Minh-PGĐ ĐL Cao Lộc 0968592888
87 Phạm Văn Vị -Đội phó ĐQL ĐL Cao Lộc 0969828838
88 Vi Văn Trọng - Đội Phó ĐQL Đồng Đăng -ĐL C.Lộc 0915459676
89 Toàn Viết Chương-Tổ trưởng Tổ Trực VH-ĐL Cao Lộc 01644436517
90 Đỗ Mạnh Long-T.P KH-KT-AT 0904133672
91 Trần Đức Tuấn-T.P KD-Tổng Hợp ĐL Cao Lộc 0968668989
92 Hoàng Mạnh Hùng-GĐ ĐL Văn Lãng 0962012803 025.2218305
93 Nguyễn Văn Viễn-PGĐ ĐL Văn Lãng 0962613888
94 Phạm Văn Bình-PGĐ ĐL Văn Lãng 0963199235
95 Đoàn Bảo Khánh - Kế Toán ĐL Văn Lãng 0962112886
96 Bế Văn Toàn-T.P KT-KH-AT ĐL Văn Lãng 0963220636
97 Vũ Xuân Hoàng-KTVAT ĐL Văn Lãng 0987163784
98 Lô Văn Độ- Đội Phó ĐQL NA Sầm-ĐL Văn Lãng 0948200398
99 Phòng tiếp khách hàng-ĐL Văn Lãng 025.2218300
100 Tổ Trực Vận Hành-ĐL Văn lãng 025. 2218303
102 Phạm Ngọc Nghĩa- Đội Phó Đội QL TĐ Tân Thanh 0974601009
103 Phan Văn Hòa-GĐ ĐL Tràng Định 0963879357 025.2245818
104 Nguyễn Đức Huân-PGĐ ĐL Tràng Định 0963255989
105 Đào Xuân Thanh-PGĐ ĐL Tràng Định 0963080480
106 Nguyễn Văn Chức-Kế toán ĐL Tràng Định 0963373243
107 Phòng KT-KH-AT ĐL Tràng Định 0252216906
108 Phòng Kinh Doanh-ĐL Tràng Định 025.2216903
109 Tổ trực vận hành-ĐL Tràng Định 025.2216901
110 Vũ Đình Trọng-Tổ trưởng TTVH-ĐL Tràng Định 0962226937 025.2216999
111 Nguyễn Khắc Trân-Đội Phó ĐQL 0963221686
112 Hoàng Văn Hồng-GĐ ĐL Văn Quan 0963063568 025..2218401
113 Đặng Tiến Hiệp-PGĐ ĐL Văn Quan 0963038151 025.2218151
114 Nguyễn Văn Hoàng-PGĐ ĐL Văn Quan 0916631870
115 Hoàng Văn Xuân-T.P KH-KT-VT ĐL Văn Quan 0963201569
116 Nông Văn Thuấn-Đội phó ĐQL ĐL Văn Quan 0963100688
117 Chu Văn Đội-Tổ trưởng TTVH ĐL Văn Quan 0984347644 025.2218402
118 Hoàng Văn Thìn-GĐ ĐL Bình Gia 0968118555 025.2212336
119 Nguyễn Tiến Huệ-PGĐ ĐL Bình Gia 0963040193 025.2212001
120 Hoàng Kim Hiếu -T.P KD ĐL Bình Gia 0966236888 025.2212005
121 Hứa Đức Tùng-P.TP KD ĐL Bình Gia 0966698869
122 Dương Hữu Tuân-KTV P. KH-KT-AT ĐL Bình Gia 0949301569
124 Triệu Văn Cương- KTV ATCT-ĐL Bình Gia 0915680970
125 Hoàng Văn Minh-P.Đội trưởng QLĐ ĐL Bình Gia 0963021971
126 Nông Văn Liêm-Tổ trưởng TTVH-ĐL Bình Gia 0988108555 025.2212003
127 Đàm Văn Phủ-GĐ ĐL Bắc Sơn 0912496800
128 Hoàng Thị Tâm-PGĐ ĐL Bắc Sơn 0917310688
129 Dương Doãn Chầu -T.P KT-KH-AT ĐL Bắc Sơn 0963002747
130 Hoàng Thị Tâm-T.P KD ĐL Bắc Sơn 0917310688
131 Lê Đức Tấn-Tổ trưởng TTVH ĐL Bắc Sơn 0912496444
132 Nguyễn Quảng Trường -ĐT ĐQL 35kV ĐL Bắc Sơn 01678223888
133 Hoàng Quang Tuyến-Đội Phó ĐQL 35kV ĐL B.Sơn 01695800600
134 Nông Văn Biên-ĐQL 10kV ĐL Bắc Sơn 0963212688
135 Nguyễn Đăng Dũng-GĐ ĐL Chi Lăng 0962012800
136 Ngô Quang Đức-PGĐ ĐL Chi Lăng 0963175666
137 Vi Lê Quế-T.P KH-KT-AT ĐL Chi Lăng 0963373818
138 Vũ Ngọc Quỳnh-KTV AT ĐL Chi Lăng 0969206008
139 Nguyễn Ninh Giang-KTV ĐL Chi lăng 0962012802
140 Đinh Thúy Hà-KT ĐL Chi lăng 0916085925
141 Nguyễn Thế Anh-Đội phó ĐSX ĐL Chi Lăng 0962373667
142 VI Văn Toàn-Tổ trưởng TTVH Đ.Mỏ ĐL Chi Lăng 0987405677 025.2213789
143 Hứa Viết Dũng-ĐT ĐQL Đ.Bành ĐL Chi lăng 0969776523
144 Dương Văn Tuấn-GĐ ĐL Hữu Lũng 0963929586 025.2215106
145 Trần Văn Ninh-PGĐ ĐL Hữu Lũng 0963117141
146 Vũ Quang Vinh-PGĐ ĐL Hữu Lũng 0963333286 025.2216002
147 Nguyễn Thành Nam-KT ĐL Hữu Lũng 0963476888
148 Phòng KH-KT-AT ĐL Hữu Lũng 025.2215114
149 Phòng Kinh doanh-ĐL Hữu Lũng 025.2215104
150 Phòng tiếp KH-ĐL Hữu Lũng 025.3825663
151 Nguyễn Đức Chiến-Đội Phó ĐQL 1- ĐL Hữu Lũng 0912869181
152 Lê Hải Hà -Đội phó ĐQL II ĐL Hữu Lũng 0963668001
153 Nông Văn Hiên-GĐ ĐL Lộc Bình 01256383688 025.2216299
154 Nguyễn Đình Bình-GĐ ĐL Đình Lập 0963110308
155 Vi Hồng Tuyến-T.P KD ĐL Lộc bình 0982894924
156 Đào Văn Đức-KTV ĐL Lộc bình 0963034675
157 Nguyễn Văn Tuấn-Đ.Phó ĐQL Na Dương ĐL L.Bình 0912965245
158 Vũ Văn Huân-Đ.Phó ĐQL ĐL Lộc bình 0963651968
159 Vi Đức Dũng-KTVAT ĐL lộc bình 01633451398
160 Lương Thị Huyền - KT ĐL Lộc bình 0963358228
161 Phòng kinh doanh-ĐL Lộc bình 025.2216111
162 Phòng KH-KT-AT ĐL Lộc bình 025.3842913
163 Đội QLĐ ĐL Lộc bình 025.3842915
164 Tổ trực VH-ĐL Lộc bình 025.2216243
165 Phùng Minh Hiếu-GĐ ĐL Đình lập 0963261262 025.2214555
166 Lành Văn Hợp-PGĐ ĐL Đình lập 0962161982
167 Trần Viết Thành-T.P KH-KT-AT ĐL Đình Lập 0963243566
168 Phòng Kinh Doanh-ĐL Đình Lập 025.2240000
169 Tiếp Khách Hàng-ĐL Đình lập 025.3846487
170 Trực Vận Hành-ĐL Đình Lập 025.2214421
171

Danh Mục
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : KaylaWillaso
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 1892

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 5
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 5

Online Now Online Now:
Lên trên  |   Trang Chủ  |  Giới Thiệu  |  ĐK Mua Điện  |  Lien He  |  So Do  |  Lịch Cắt Điện  |  LichTuan  |  GopY  |  zTHSX  |  Trang Chủ