Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Công ty Điện lực Lạng Sơn - EVNNPC 
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc

 Khối các Phòng Ban Công ty

1. Văn Phòng

2. Phòng Kế hoạch vật tư

3. Phòng Tổ chức

4. Phòng Kỹ thuật

5. Phòng Tài chính Kế toán

6. Phòng Điều độ

7. Phòng XDCB

8. Phòng Kinh doanh&ĐNT

9. Phòng Công nghệ thông tin

10. Phòng Thanh Tra An toàn

11. Phòng Thanh tra Bảo vệ Pháp chế

12. Phòng KT GS Mua bán điện

 

Khối các Điện lực, đơn vị: 11 Điện lực, 02 Phân xưởng

1. Điện lực TP Lạng sơn

2. Điện lực Cao Lộc

3. Điện lực Chi Lăng

4. Điện lực Hữu Lũng

5. Điện lực Lộc Bình

6. Điện lực Đình Lập

7. Điện lực Văn Lãng

8. Điện lực Tràng Định

9. Điện lực Văn Quan

10. Điện lực Bình Gia

11. Điện lực Bắc Sơn

12. Phân xưởng thí nghiệm đo lường

13. Phân xưởng Đại tu và SCLĐ

 

 Khối các Phòng Ban Công ty

1. Văn Phòng

2. Phòng Kế hoạch vật tư

3. Phòng Tổ chức

4. Phòng Kỹ thuật

5. Phòng Tài chính Kế toán

6. Phòng Điều độ

7. Phòng XDCB

8. Phòng Kinh doanh&ĐNT

9. Phòng Công nghệ thông tin

10. Phòng Thanh Tra An toàn

11. Phòng Thanh tra Bảo vệ Pháp chế

12. Phòng KT GS Mua bán điện

 

Khối các Điện lực, đơn vị: 11 Điện lực, 02 Phân xưởng

1. Điện lực TP Lạng sơn

2. Điện lực Cao Lộc

3. Điện lực Chi Lăng

4. Điện lực Hữu Lũng

5. Điện lực Lộc Bình

6. Điện lực Đình Lập

7. Điện lực Văn Lãng

8. Điện lực Tràng Định

9. Điện lực Văn Quan

10. Điện lực Bình Gia

11. Điện lực Bắc Sơn

12. Phân xưởng thí nghiệm đo lường

13. Phân xưởng Đại tu và SCLĐ

 

 
 Đăng ký
Quên mật khẩu ?

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : 12MzFphi')) OR 869=(SELECT 869 FROM PG_SLEEP(15))--
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 179
User Count Toàn bộ : 579

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 32
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 32

Online Now Online Now:


Đăng ký
Quên mật khẩu ?

An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

Danh Mục
Lên trên  |   Trang Chủ  |  Giới Thiệu  |  ĐK Mua Điện  |  Lien He  |  So Do  |  Lịch Cắt Điện  |  LichTuan  |  GopY  |  zTHSX  |  Trang Chủ