Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Công ty Điện lực Lạng Sơn - EVNNPC Vì niềm tin của bạn 
 
Điện lực Bắc Sơn tổ chức thành công Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2021-2026
 
2021-10-19 09:37:41

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-CĐPCLS ngày 04/6/2021 của Công đoàn Công ty Điện lực Lạng Sơn về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên (CSTV). Ngày 15/10/2021 Điện lực Bắc Sơn đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2021-2026. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Tuấn Khanh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Lạng Sơn; đồng chí Hoàng Văn Thìn, Bí thư chi bộ, Giám đốc Điện lực và 34 đại biểu là đoàn viên Công đoàn Điện lực Bắc Sơn.

 

Hình ảnh các Đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng nhiệm vụ 2021- 2026 và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ qua dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Công ty, của Chi bộ, sự phối hợp và hỗ trợ của chính quyền, cán bộ đoàn viên công đoàn Điện lực Bắc Sơn đã nổ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra, không ngừng ra sức xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Hàng năm, Công đoàn đã phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị người lao động nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và hoạt động Công đoàn trong năm qua; phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ đầu năm; tổ chức cho CNVC- LĐ đăng ký các danh hiệu thi đua, các nhiệm vụ cụ thể; phấn đấu thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, việc chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng hợp pháp của CNVC- LĐ cũng là một nhiệm vụ trọng tâm đơn vị chú trọng thực hiện. Cùng với đó, Công đoàn đã cùng với chuyên môn giải quyết những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của công đoàn viên trên các lĩnh vực như: chế độ tiền lương, chế độ trợ cấp, sắp xếp bố trí lao động phù hợp, thăm hỏi khi ốm đau, trợ giúp gia đình gặp khó khăn. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua Công đoàn đã giới thiệu 06 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, cử đi học các lớp nhận thức về Đảng và đã có 04 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Thành tích đạt được của nhiệm kỳ qua, Công đoàn Điện lực Bắc Sơn trong 05 năm luôn đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc.

 

Đồng chí Trấn Tuấn Khanh, Chủ tịch Công đoàn Công ty tặng hoa và quà lưu niệm cho BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2016-2021đã hoàn thành tốt nhiệm vụ

Bước sang nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu, phương châm và nhiệm vụ trong thời gian tới. Với phương châm “ Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới”, Công đoàn sẽ tiếp tục tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, chú trọng đến vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Xây dựng đội ngũ đoàn viên, CNVC-LĐ có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Kiện toàn tổ chức Công đoàn ngang tầm với nhiệm vụ của đơn vị, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh; Thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết của Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Đồng chí Hoàng Văn Thìn, Bí thư chi bộ, Giám đốc Điện lực phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Thìn, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Điện lực đã phát biểu và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Công đoàn đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Bên cạnh đó cũng đề nghị Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn nhiệm kỳ 2021-2026 phát huy sức mạnh tập thể với tinh thần đoàn kết nội bộ, nắm bắt kịp thời tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn để tổ chức các hoạt động công đoàn có ý nghĩa, kết quả hoạt động tốt hơn trong thời gian tới. Đồng thời yêu cầu ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; chỉ đạo đoàn viên triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt hiệu quả; chú trọng quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Đồng chí Trần Tuấn Khanh, Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Trần Tuấn Khanh, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn Điện lực Bắc Sơn trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới Công đoàn Điện lực Bắc Sơn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tuyên truyền vận động CNVC-LĐthực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện nghiêm công tác an toàn lao động trong công việc; thực hiện tốt công tác văn hóa doanh nghiệp, chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành, kinh doanh, dịch vụ khách hàng; phối hợp với Lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức tuyên truyền phổ biến đầy đủ kịp thời các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên đến đoàn viên công đoàn. Đặc biệt, tuyên truyền Luật Công đoàn, Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động, các quy chế, quy định của của EVN, EVN NPC và Công ty có liên quan đến chế độ, quyền lợi của người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, không ngừng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần cùng với chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

 

BCH công đoàn nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và đổi mới, Đại hội Công đoàn Điện lực Bắc Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu được 05 đồng chí vào BCH công đoàn nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu 07 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Công ty . Tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới, các cán bộ, đoàn viên Công đoàn Điện lực Bắc Sơn dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn Công ty, cấp ủy chi bộ và sự phối hợp, tạo điều kiện của Ban Lãnh đạo Điện lực, sự đoàn kết, phấn đấu của CNVC-LĐ và sự nhiệt tình của BCH Công đoàn khóa mới; Công đoàn Điện lực Bắc Sơn phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

                                                                               Hoàng Tâm - Điện lực Bắc Sơn

 
Tin cùng thư mục :
Chi bộ Điện lực Thành phố thực hiện sinh hoạt thường kỳ tháng 11 năm 2021
Điện lực Bình Gia (PC Lạng Sơn) thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong đảm bảo hành lang an toàn lưới điện
Công đoàn CSTV Điện lực Văn Lãng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2026
Công đoàn Điện lực Chi Lăng tổ chức thành công đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2021-2026
Điện lực Thành phố đào tạo, bồi huấn kiến thức công tác PCCC @ CHCN
GIAO HỮU THỂ THAO: KHÁCH HÀNG LÀ NIỀM TIN CỦA CHÚNG TÔI
Công ty Điện lực Lạng Sơn tổ chức bồi huấn quy trình an toàn điện định kỳ năm 2022
Điện lực Chi Lăng tổ chức tập huấn quy trình vận hành và bảo dưỡng thiết bị đo đếm, kiểm tra điện năng
Điện lực văn Lãng tổ chức đào tạo, bồi huấn cho các tổ quản lý
Điện lực Chi Lăng phối hợp với địa phương cải tạo lưới điện nông thôn, đảm bảo tiêu chí số 4 về điện

Danh Mục
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : MargaretteKa
Past 24 Hours Hôm qua : 2
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 1983

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 32
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 32

Online Now Online Now:
Lên trên  |   Trang Chủ  |  Giới Thiệu  |  ĐK Mua Điện  |  Lien He  |  So Do  |  Lịch Cắt Điện  |  LichTuan  |  GopY  |  zTHSX  |  Trang Chủ