Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Công ty Điện lực Lạng Sơn - EVNNPC 
 
Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2022
 
2022-12-22 17:06:41

Thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2022, theo Hướng dẫn số 17-HD/ĐUK, ngày 26/11/2022 của Đảng ủy Khối. Chiều ngày 20/12/2022 Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tự kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng ủy, Đảng bộ; thẩm tra, đánh giá, chất lượng đảng viên, chi bộ trực thuộc. Tham dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Lạng Sơn, các đồng chí UVBCH Đảng bộ, các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc Công ty.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Minh Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu khai mạc hội nghị

Đảng ủy Công ty đã quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng các chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đảng ủy cấp trên đến các chi bộ, đoàn thể và tuyên truyền, phổ biến đến 100% đảng viên, trên 90% quần chúng: Các Nghị quyết hội nghị lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tiếp tục triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’; Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc’’.

Trong năm 2022 Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, kiện toàn các Chi ủy; làm tốt công tác phát triển đảng viên trong năm 2022; đã hoàn thiện thủ tục kết nạp 07 đảng viên (đạt 100% kế hoạch), làm thủ tục chuyển đảng chính thức cho 04 đảng viên dự bị. Đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: BCH 09 đ/c, Ban Thường vụ 02 đ/c, Bí thư đảng ủy 02 đ/c, Phó bí thư đảng ủy 02 đ/c; Quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: BCH 12 đ/c, Ban Thường vụ 03 đ/c, Bí thư đảng ủy 02 đ/c, Phó bí thư đảng ủy 02 đ/c. Đăng bài trên Website Công ty 15 bài, Website Tổng công ty 05 bài, đăng trên trang tin điện tử Đảng ủy khối 11 bài, Đài truyền hình Lạng sơn 02 bài. Tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng với 4.147 lượt đảng viên, quần chúng tham gia, có 01 đồng chí được giải 3 cuộc thi tuần. 16/16 chi bộ trực thuộc đã thực hiện tổng số 98 kỳ sinh hoạt chuyên đề; tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt chuyên đề đạt trên 95%.

 

Đồng chí Vũ Khánh Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu tại hội nghị

Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 160-NQ/ĐU ngày 19/02/2022 về nâng cao trách nhiệm của các tập thể và cá nhân quản lý gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao; nghị quyết số 178/ NQ-ĐU ngày 27/05/2022 về chỉ đạo Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Năm 2022 Đảng ủy đã chỉ đạo Công ty thực hiện tốt công tác chuyên môn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật Tổng công ty giao, cụ thể như: Điện thương phẩm thực hiện 821,46 Tr.kWh; Giá bán bình quân 1.911,2/1.904,8 đ/kWh (tăng 6,4 đ/kWh so với KH giao); Tổn thất điện năng 6,35/6,75% (giảm 0,40% so với KH giao); Doanh thu bán điện 1.569,97 tỷ đồng. Đã triển khai 20 công trình đầu tư, với quy mô 105,69km ĐZ trung áp, 59 TBA công suất 11.540kVA, 26,66km ĐZ hạ áp, Đặc biệt đã phối hợp với các đơn vị trong ngành nghiệm thu, đóng điện, đưa vào vận hành TBA 110kV Cao lộc, MBA T2 trạm 110 Hữu Lũng và Trạm biến áp 110kV Tràng Định để nâng cao độ ổn định cung cấp điện trên địa bàn. Đang quản lý thi công Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (dự án 2081), tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020, thực hiện đầu tư 2022-2023 với quy mô: Xây dựng mới 37 TBA/2.231,5kVA, 89,721 km đường dây trung áp, 325,283km đường dây hạ áp; tổng mức 273,593 tỷ đồng; cấp điện cho 91 thôn, 27 xã thuộc 7 buyện; 5.456 hộ dân (2.839 hộ dân được cấp điện mới, 2.617 hộ dân được hưởng lợi từ dự án) thuộc 7 huyện Lộc Bình, Đình Lập, Tràng Định, Hữu Lũng,Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn. Hiện nay đã đóng điện được 29/37 trạm biến áp, dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án trước 31/12/2022.

 

Đồng chí Hoàng Thị Hương  - PTB Tổ chức ĐUK phát biểu tại hội nghị

Năm 2022, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo tổ chức thực hiện có nhiều đổi mới, cụ thể, sâu sát, tăng cường nắm tình hình và kiểm tra ở cơ sở, nâng cao hiệu của công tác chỉ đạo điều hành của Đảng ủy. Qua đó, đã phát huy được tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động tăng cường trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tích cực, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, đến nay đã có 99,6 hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; thực hiện tốt Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đã đảm bảo điện cho nhu cầu phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nói riêng và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

                                                                                           Bùi Đình Tư

                                                                             Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn

 

 

 
Tin cùng thư mục :
Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn dự Hội nghị phổ biến, học tập tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Chi bộ Điện lực Thành Phố tham gia Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023 cấp Đảng ủy Khối
Đoàn Thanh niên Điện lực Văn Lãng thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2023”
Chi bộ Điện lực Bắc Sơn kết nạp đảng viên mới
Chi bộ Điện lực Lộc Bình tổ chức kết nạp đảng viên mới
Chi bộ Điện lực Thành phố tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Chi bộ Điện lực Thành phố thực hiện điểm mô hình “Chi bộ 4 Tốt”
Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn Khánh thành và bàn giao công trình “Dân vận khéo làm theo Bác”
Điện lực Tràng Định tổ chức giao lưu bóng đá nhân dịp “Tháng công nhân”
Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn tham dự Hội nghị học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2023

Danh Mục
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : 12MzFphi')) OR 869=(SELECT 869 FROM PG_SLEEP(15))--
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 179
User Count Toàn bộ : 579

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 34
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 34

Online Now Online Now:
Lên trên  |   Trang Chủ  |  Giới Thiệu  |  ĐK Mua Điện  |  Lien He  |  So Do  |  Lịch Cắt Điện  |  LichTuan  |  GopY  |  zTHSX  |  Trang Chủ