Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Công ty Điện lực Lạng Sơn - EVNNPC 
 
Một số nội dung điều chỉnh, bổ sung cơ bản trong Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 so với Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13
 
2023-09-18 15:59:00

Ngày 26/11/2013 kỳ họp Quốc khóa XIII, thông qua Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Luật này có hiệu lực thi hành từ 01/7/2014, đến nay sau gần mười năm thực hiện cơ bản đã giải quyết tốt công tác lựa chọn nhà thầu và lựa chọn Nhà đầu tư, tuy nhiên cũng đã bộc lộ một số điểm hạn chế. Ngày 23/6/2023 kỳ họp Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 nhằm khắc phục một số diểm hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong trong quá trình thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được ban hành có thay đổi, điều chỉnh so với Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (i) lược bỏ trách nhiệm về việc đăng tải thông tin trên Báo đấu thầu như được quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu 2013; (ii) Điều chỉnh, bổ sung về các hình thức lựa chọn nhà thầu, theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 có 9 hình thức lựa chọn nhà thầu, so với Luật Đấu thầu 2013, bổ sung hình thức lựa chọn nhà thầu đàm phán về giá. Đối với từng hình thức lựa chọn nhà thầu, Luật Đấu thầu 2023 đã có những sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định cụ thể hơn từng hình thức, tăng cường áp dụng các hình thức có tính cạnh tranh cao; (iii) Điều chỉnh về phương thức lựa chọn nhà thầu, kế thừa tinh thần của Luật Đấu thầu 2013, Luật Đấu thầu 2023 quy định 04 phương thức lựa chọn nhà thầu bao gồm: (1) Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; (2) Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; (3) Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ; và (4) Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ. Tuy nhiên, Luật Đấu thầu 2023 đã có một số sửa đổi, bổ sung đối với các phương thức trên; (iv)Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bổ sung quy định về kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án, theo đó, căn cứ quy mô, tính chất công tác đấu thầu của dự án, chủ đầu tư hoặc cơ quan chuẩn bị dự án có thể trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn. Đối với nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Luật Đấu thầu 2023 đã bổ sung một số nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu; (v) Bổ sung loại hợp đồng với nhà thầu, ngoài 04 loại hợp đồng với nhà thầu đã quy định tại Luật Đấu thầu 2013, Luật Đấu thầu 2023 đã bổ sung một số loại hợp đồng với nhà thầu gồm: (1) Hợp đồng theo chi phí cộng phí, (2) Hợp đồng theo kết quả đầu ra, (3) Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm, và (4) Hợp đồng hỗn hợp.

 

Nội dung đầy đủ của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được đăng tải trên Cổng thông tin pháp chế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: phapche.evn.com.vn và các trang thông tin điện tử chính thống khác của Nhà nước.                                                                                                                                                            

 

 

Dương Mạnh Thành – Phòng TTBVPC

 
Tin cùng thư mục :
MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT TỪ NGÀY 16/10/2023
SỬA MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN SINH HOẠT TỪ NGÀY 15/6/2023
Luật Tài nguyên nước
Nghị định 59/2022/NĐ-CP có tác động tới hoạt động của Ngành điện trong lĩnh vực viễn thông công nghệ thông tin
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số Quốc gia.
Công văn 504/BCĐ-SCT đôn đốc thực hiện Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trong mùa mưa bão năm 2022
Một số điểm mới của Nghị định số 17/2022/NĐ-CP về xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng điện
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06/8/2021 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
Thông tư quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Danh Mục
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : 12MzFphi')) OR 869=(SELECT 869 FROM PG_SLEEP(15))--
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 179
User Count Toàn bộ : 579

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 11
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 11

Online Now Online Now:
Lên trên  |   Trang Chủ  |  Giới Thiệu  |  ĐK Mua Điện  |  Lien He  |  So Do  |  Lịch Cắt Điện  |  LichTuan  |  GopY  |  zTHSX  |  Trang Chủ